czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Dwór w Makowie


Dwór w Makowie.
 
Wybudowany w I połowie XIX wieku, potem kilkakrotnie przebudowywany. Zachował dawny układ od strony zajazdu, położonego od strony północnej. Budynek murowany z cegły, parterowy, częściowo podpiwniczony. Powstał na planie prostokąta z ryzalitami obejmującymi trzy osie środkowe, mieszczącymi wejścia do budynku.
Ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami - od południa w szczycie szerokie okno. Ryzalit od strony południowej podzielony pilastrami, przed nim położony jest taras ze schodami wiodącymi do ogrodu. Otwory okienne prostokątne w ryzalitach, po bokach (w skrzydłach) w górnej części zamknięte półokręgiem. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Zabudowania gospodarcze od strony północno-wschodniej i wschodniej.
Właścicielami dworu są państwo Stachurscy. Przodkowie gospodarza domu znaleźli się w Makowie pod koniec XIX wieku - byli to Zygmunt i Teodora Humniccy wraz z córką Anną.
Opowiadanie o przodkach obecnego właściciela Makowa, P. Stachurskiego rozpoczniemy od Ignacego Humnickiego h.Gozdawa (1798-1864), urodzonego w Mnichowie, znanego poety i uczestnika powstania listopadowego. Szukając swego miejsca odkupił od ojca Wincentego majątek Czajęczyce. Czajęczyce zostały odsprzedane następnie Radziszewskiemu, a Humnicki kupił od księżnej Sapieżyny Tuczępy, gdzie samego lasu było około 1000 morgów.
Ignacy Humnicki ożenił się z Józefą Łuniewską, córką właściciela majątku Probołowice koło Skalbmierza. Na świat przychodzą dzieci:
- Aneta,
- Zygmunt,
- Adolf,
- Kazimierz (żył krótko).
1856 - Ignacy Humnicki wraz z synami Zygmuntem i Adolfem wchodzą wposiadanie majątku Lubania koło Chmielnika.
1858 - Zygmunt Humnicki poślubił w radomskiej parafii św. Jana Chrzciciela Teodorę Izabellę Marię Błeszyńską, córkę Wiktora Błeszyńskiego, właściciela Marchocic w parafii Racławice.
W akcie małżeństwa zapisano, że Zygmunt jest dziedzicem dóbr Ziemskich Lubania w parafii Chmielnik, synem dziedzica tychże dóbr, Sędziego Pokoju Okręgu Szydłowskiego i Radcy Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Świadkami na ślubie byli Aleksander Szymanowski z Radomia, były pułkownik wojsk polskich i Felix Ciszewski, dziedzic dóbr Wielkanoc w powiecie miechowskim. Dzieci Zygmunta i Teodory:
- Helena (1859-xx), (Metr. 77)
- Ignacy (1861-1951), (Metr. 35)
- Marianna (1862-1878), (Metr. 81 i 73)
- Anna (1877-1940). (Metr. 97)
Zygmunt Humnicki około 1890 roku sprzedaje majątek Lubania, by wyposażyć syna Ignacego, a sam wraz z żoną Teodorą i córką Anną przenosi się do Makowa w parafii Szreniawa. Jego córka Anna była absolwentką studiów humanistycznych na Uniwersytecie Lwowskim. Zygmunt Humnicki za Maków (resztówka wraz z dworem) zakupiony od Ciszewskiego musi płacić podwójnie, ponieważ Ciszewski ukrył swe zobowiązania wobec rodziny. Zygmunt umiera 26.05.1896 roku w czasie powrotu z procesu wytoczonego Ciszewskiemu.
1917 - ślub Anny Humnickiej z Władysławem Krzysztoforskim, nauczycielem szkoły funkcjonującej w makowskim dworze.
1918 - umiera Teodora Humnicka z Błeszyńskich.
1931 - śmierć Władysława Krzysztoforskiego.
Anna z Humnickich i Władysław Krzysztoforscy mieli jedną córkę Alinę, która w 1942 roku wychodzi za mąż za zarządcę majątku Czaple Małe, Romana Stachurskiego.
Roman Stachurski urodził się 18.01.1911 roku w Kurowie koło Bochni jako najstarszy syn Michała i Bronisławy z Możdżeniów. Ukończył szkołę rolniczą w Miłocinie koło Rzeszowa. Po rocznej praktyce w majątku Hotyluby koło Lubaczowa przez 3 lata administrował w dwu majątkach koło Częstochowy, potem krótko w majątku Izdebnik koło Kalwarii. Od 1935 roku Roman Stachurski zarządzał majątkiem Czaple Małe Andrzeja i Marii Popielów. Powierzcchnia majątku wynosiła około 1000 hektarów. Po ślubie Roman i Alina Stachurscy zamieszkali w Czaplach, w rządcówce zajmowanej przez Romana. W Makowie przez całą wojnę mieszkali Jadwiga i Ludwik Humniccy. Doglądali gospodarstwa i utrzymywali kontakty towarzyskie z właścicielami sąsiednich majątków: Kozłowskimi z Przybysławic i Skarżyńskimi z Podlesic.
Zygmunt Humnicki wraz żoną Teodorą po śmierci spoczęli na cmentarzu w Szreniawie.
Kolejną gałęzią przodków właścicieli makowskiego dworu byli Błeszyńscy "z Błeszna" h. Suchekomnaty. Informacje o nich znajdują się w materiale o dworze w Marchocicach.
Zygmunt Humnicki z żoną Teodorą i jej siostrą Marią.
Źródło: Archiwum rodziny Stachurskich.


Anna Humnicka, córka Zygmunta i Teodory z Błeszyńskich.
Źródło: Archiwum rodziny Stachurskich.Alina z Krzysztoforskich Stachurska z mężem Romanem Stachurskim.
Źródło: Archiwum rodziny Stachurskich.
 
Kreator stron internetowych - przetestuj